Handelsbenaming in Nederland

BRV: Handelsbenaming in Nederland (Handelsbenaming voertuigtype)

Definitie

Benaming van een uitvoering van een variant binnen een Europees voertuigtype zoals die binnen Nederland in commercieel verband gebruikt werd tot 2006.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Via open data kanaal beschikbaar http://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Open-data.aspx en verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Deze werd door de RDW vastgesteld in overleg met de importeur. Vanaf 1-1-2006 vermeldt de RDW deze benaming niet meer op het kentekenbewijs. Voor 1-1-2006 werd op het kentekenbewijs onder de rubriek 'D.3. Handelsbenaming (type)' HAND-BEN-FABR samen met HAND-BEN-NED vermeld gescheiden door een punt-komma.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Handelsbenaming voertuigtype