Emissiecode

BRV: Emissiecode (Emissie)

Definitie

Code voor de mate van luchtverontreiniging door een voertuig. De code wordt door het CBM gebruikt om de verkoop van schone voertuigen te stimuleren met belastingmaatregelen.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Via open data kanaal beschikbaar http://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Open-data.aspx en verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: De volgende codering wordt gebruikt: spatie = niet van toepassing of niet vastgesteld 0 = Euro 0 (d.w.z. de zware bedrijfsauto voldoet qua emissie niet aan hogere euronormen) 1 = Euro 1 (d.w.z. de zware bedrijfsauto voldoet qua emissie aan regel A van de 88/77-tabel na wijziging Richtlijn 96/1/EG) 2 = Euro 2 (d.w.z. de zware bedrijfsauto voldoet qua emissie aan regel B van de 88/77-tabel na wijziging Richtlijn 96/1/EG) 3 = Euro 3 (d.w.z. de zware bedrijfsauto voldoet qua emissie aan regel A van de 2001/27/EG tabel. (jaar 2000)) 4 = Euro 4 (d.w.z. de zware bedrijfsauto voldoet qua emissie aan rij B1 van de 2001/27/EG tabel. (jaar 2005)) 5 = Euro 5 (d.w.z. de zware bedrijfsauto voldoet qua emissie aan rij B2 van de 2001/27/EG tabel. (jaar 2008)) A = 'Voldoet aan emissie-eisen van 2005' betreffende een personen- of lichte bedrijfsauto. E = 'Voldoet aan de eisen voor Enhanced Environmental friendly Vehicle'™ (d.w.z. de zware bedrijfsauto voldoet qua emissie aan de richtlijn 2005/55 en 88/77) R = 'Roetuitstoot bedraagt minder dan 5 mg/km' alleen van toepassing op personen- of lichte bedrijfsauto's met dieselmotor. Voor benzinevoertuigen wordt door de importeur tevens het typegoedkeuringsdocument van de emissiemetingen verstrekt, omdat daarin de eveneens benodigde koude start emissiewaarden worden genoemd.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Emissie