Emissie CO bij koude start (type 6)

BRV: Emissie CO bij koude start (type 6)

Definitie

CO uitstoot van benzine voertuig bij een type VI test (koude start, zie 70/220/EEG-98/69/EG, punt 5.3.5.1. Pb L 350/15). Gemeten bij een op een rollenbank rijdend voertuig.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Gegeven is nodig vanwege wetgeving ter stimulering van de verkoop van nieuwe voertuigen die voldoen aan de emissie eisen van 2005. Het gegeven komt niet voor op het inlichtingenformulier maar wordt door de importeur verstrekt op een Type VI testcertificaat (emissiecertificaat).
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Emissie