Begrip   Emissie

Definitie
Informatie omtrent de milieunormering
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
ja
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Relaties
Emissie HC en NOX type 1 emissie koolmonoxide ESC-test emissie koolmonoxide type 1 emissie vaste stofdeeltjes ESC-test emissie vaste stofdeeltjes emissie koolwaterstof type 1 emissie stikstofoxiden ESC-test emissie stikstofoxiden type 1 emissiecode emissie koolwaterstoffen ESC-test roetuitstoot geluidsniveau bij stilstand toerental geluidsniveau
Herkomst
Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig
Populatie
In Nederland gekentekende voertuigen
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).