Emissie

Informatie omtrent de milieunormering

Toelichting: Niet van toepassing

Populatie: In Nederland gekentekende voertuigen

Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).

Wetgeving:

Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer

Authentiek: ja

Relaties: Emissie HC en NOX type 1; emissie koolmonoxide ESC-test; emissie koolmonoxide type 1; emissie vaste stofdeeltjes ESC-test; emissie vaste stofdeeltjes; emissie koolwaterstof type 1; emissie stikstofoxiden ESC-test; emissie stikstofoxiden type 1; emissiecode; emissie koolwaterstoffen ESC-test; roetuitstoot; geluidsniveau bij stilstand; toerental geluidsniveau

Toegankelijkheid: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Gebruiksvoorwaarden: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.