Tweede brandstofcode voertuig

BRV: Tweede brandstofcode voertuig (Brandstof)

Definitie

Dit attribuut geeft met een code aan door welke NEVENbrandstof dan wel energievorm het voertuig wordt aangedreven. Voertuigen met deze voorzieningen worden ook wel hybride voertuigen genoemd (hoofdbrandstof is dan E ; elektrisch) en vallen in een apart belastingregime. In het geval van gasinbouw (hoofdbrandstof = G) wordt dit attribuut niet gevuld (met bijv. B).

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Via open data kanaal beschikbaar http://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Open-data.aspx en verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Niet van toepassing
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Brandstof