Brandstofcode voertuig

BRV: Brandstofcode voertuig (Brandstof)

Definitie

Dit attribuut geeft met een code aan door welke hoofdbrandstof dan wel energiebron de motor van het voertuig wordt aangedreven en welke brandstof dan wel energiebron voor de MRB bepalend is. Dit laatste is van belang indien de motor van het voertuig op meerdere brandstoffen kan draaien dan wel op andere wijze wordt aangedreven (zie echter ook Tweede brandstofcode voertuig). Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'P.3. Brandstof'. Voor de brandstofsoorten met de bijbehorende codes zie het attribuut Brandstofcode.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar

Gebruiksvoorwaarden

Via open data kanaal beschikbaar http://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Open-data.aspx en verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Niet van toepassing
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Brandstof