Registratietijd aansprakelijkheid

BRV: Registratietijd aansprakelijkheid (Aanvang tenaamstelling)

Definitie

Het tijdstip waarop de aansprakelijkheid van een (rechts) persoon voor een bepaald voertuig is ingegaan.

Herkomst

Eigen inwinning via proces tenaamstellen

Populatie

Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Via open data kanaal beschikbaar http://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Open-data.aspx en verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Dit attribuut is van belang vanwege wettelijke aansprakelijkheden en kon met ingang van WVW 1994 correct gevuld worden (d.m.v. online afgifte op postkantoren). Voor overgangsdoeleinden is het tot ingang WVW 1994 ook gebruikt om meerdere aansprakelijkheden op dezelfde dag d.m.v. een volgnummer te onderscheiden.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Aanvang tenaamstelling