Aanvang tenaamstelling

De aanvang van de tenaamstelling.

Toelichting: Niet van toepassing

Populatie: Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen

Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).

Wetgeving:

Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: Eigen inwinning via proces tenaamstellen

Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer

Authentiek: ja

Relaties: Registratiedatum aansprakelijkheid; registratietijd aansprakelijkheid; soort legitimatie aanvrager

Toegankelijkheid: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Gebruiksvoorwaarden: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.