Begrip   Aansprakelijkheid

Definitie
In deze entiteit ligt vast wie en in welke rol aansprakelijk is voor een gekentekend voertuig. De aansprakelijke kan een importeur, natuurlijke of rechtspersoon of (erkend) bedrij (handelaar) zijn.
Wetgeving
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Herkomst
Eigen inwinning via proces tenaamstellen
Populatie
Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).