Einddatum persoon

BRV: Einddatum persoon (Aansprakelijkheden verbonden aan voertuig of persoon)

Definitie

De datum waarop eenrechtspersoon als beƫindigd moet worden beschouwd. Dit is het geval bij beƫindiging rechtspersoon (niet ingeschreven bij KVK) of indien een persoon niet meer van belang is voor registratie. Dit attribuut werd voor de invoering van Natuurlijk persoon ook gebruikt voor de (vervallen) entiteit Natuurlijk persoon.

Herkomst

Eigen inwinning via proces tenaamstellen

Populatie

Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Niet van toepassing
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Aansprakelijkheden verbonden aan voertuig of persoon