Zekerheidsrecht

Een zekerheidsrecht is een beperkt recht (hypotheek) of een beperking (beslag). Een hypotheek is een beperkt recht van een hypotheekhouder op een kadastraal object. Een beslag is een middel tot beperking, uitwinning, bewaring of vervreemding van een recht op een onroerende zaak. Een zekerheidsrecht vormt: - de relatie tussen één persoonsrecht en één Persoon en geeft aan welke persoon betrokken is als hypotheekhouder of beslaglegger bij een Hypotheek danwel een Beslag op een recht van een onderzetter of - de relatie tussen één Kadastraal object en één Persoon en geeft aan welke persoon betrokken is als hypotheekhouder of beslaglegger bij een Hypotheek danwel een Beslag op een Kadastraal object Een zekerheidsrecht heeft betrekking op een recht van de onderzetter. Als bij het registreren van het zekerheidsrecht blijkt dat de onderzetter geen gerechtigde is, dan wordt het zekerheidsrecht gerelateerd aan het kadastraal object.

Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Populatie: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Wetgeving:

Herkomst: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Eigenaar: BRK

Authentiek: ja

Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Toegankelijkheid: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Gebruiksvoorwaarden: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.