Begrip   ZakelijkRecht

Definitie
Een recht is een door een complex van rechtsregels verleende en beschermende bevoegdheid van een persoon. Het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben is de eigendom (art. 5:1 BW). Uit dit recht kunnen beperkte rechten worden afgeleid en hiermee worden bezwaard (art. 3:8 BW). Beperkte rechten zijn te vinden in de boeken 3 en 5 BW. (erfpacht, opstal, vruchtgebruik), zijn rechten van voor 1992 (beklemrecht en zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht) en zijn oud vaderlandse rechten (bijv. visrechten, grondrente enz). Een Recht kan ook een oudhollandsrecht zijn.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK