Begrip   Woonplaats

Definitie
Een WOONPLAATS is een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen gedeelte van het gemeentelijk grondgebied.
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK