Begrip   VlakOfMultiLijnPropertyType

Definitie
De begrenzing van een leidingnetwerk kan zowel lijnvormig als vlakvormig worden beschreven. Lijnvormig houdt in dat het leidingnetwerk bestaat uit een netwerk van lijnketens, die onderling minimaal een punt in de keten gemeenschappelijk hebben. Vlakvormig houdt in dat de lijnketens onderling zodanig met elkaar zijn verbonden dat een vlakvormige figuur (polylijn) is af te leiden. In het lijnvormige geval kan ook de strookbreedte, waarbinnen de grenslijn ligt, zijn opgenomen. In zo'n geval is, indien nodig, een vlakvormige figuur te berekenen.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK