Begrip   TypeLandinrichtingsrente

Definitie
De rente die berekend wordt over de percelen die in een herverkavelingblok van een landinrichtingsproject hebben gelegen. Deze rente wordt berekend om de niet gesubsidieerde kosten van het herverkavelingproject te dekken.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK