Begrip   TypeKoopsom

Definitie
De koopsom is het in een ter inschrijving aangeboden stuk vermelde bedrag, waarvoor 1 of meer onroerende zaken zijn verkregen, alsmede het koopjaar en een indicator of het meerdere onroerende goederen betreft. De koopsom is het in een ter inschrijving aangeboden stuk vermelde bedrag, waarvoor 1 of meer teboekgestelde zaken zijn verkregen, alsmede het koopjaar en een indicator of het meerdere kadastrale objecten betreft.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK