Begrip   TypeDeelEnNummer

Definitie
Bevat de door het Kadaster vastgestelde unieke identificatie van alle ter inschrijving aangeboden stukken.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK