Begrip   TenaamstellingFiliatie

Definitie
TenaamstellingFiliatie geeft aan uit welke inmiddels vervallen Tenaamstellingen de Tenaamstelling is ontstaan . TenaamstellingFiliatie wordt gebruikt om aan te geven hoe een recht (historisch) tot stand gekomen is. Het geeft aan waarom de ene Tenaamstelling gerelateerd is aan de andere. Dit doet zicht voor bij het ambtshalve samenvoegen van Rechten, bij vererving, naamswijziging etc.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK