Gegevenselement   bedragZekerheidsstellingHypotheek

Definitie
Zekerheidsstelling hypotheek is op 1 of meer kadastrale objecten verleend ter grootte van Bedrag. Het bedrag waarvoor hypothecaire zekerheid is gegeven. De vermelde hoofdsom is het bedrag waarvoor het recht van Hypotheek is gevestigd (dus niet het bedrag van de geldlening).
Authentiek
nee
Wetgeving
Bovenliggend begrip
Eigenaar
BRK