Begrip   Stuk

Definitie
Stuk is een brondocument dat een aanleiding geeft tot een wijziging van de gegevens in een basisregistratie. De verwijzing naar dit stuk behoort tot de basisregistratie, het stuk maakt geen deel uit van de basisregistratie. Er zijn 2 soorten stukken: Een ter inschrijving in de openbare registers aangeboden stuk en een door het Kadaster opgemaakt stuk (Relaas van bevindingen, document ter correctie van een eerdere foutieve bijwerking, etc.).
Toelichting
Veralgemenisering van specifiekere stukken
Authentiek
ja
Wetgeving
Eigenaar
BRK