Begrip   SplitsingAfkoopErfpacht

Definitie
Een SplitsingAfkoopErfpacht is een Appartementsrechtsplitsing en vormt het geheel van de bloot-eigendom van 1 of meer percelen, dat is gesplitst in appartementsrechten. n grote steden is in het verleden beleid geweest dat de grond niet in eigendom was te verkrijgen maar dat men alleen erfpacht kon verwerven. In veel gevallen is bij splitsing in appartementsrechten de erfpacht gesplitst. De bloot-eigendom van het grondperceel in niet in de splitsing betrokken en berust bij de gemeente In Rotterdam is het beleid enkel jaren geleden gewijzigd. Daar is het mogelijk geworden dat de erfpachter op zijn/haar wens de erfpacht mag afkopen (ook de bloot-eigendom verkrijgen) zodat hij/zij een volledig recht van eigendom heeft. In het geval 1 of meer eigenaren van een appartementsrecht de erfpacht willen afkopen wordt de bloot-eigendom van het grondperceel eveneens gesplitst in appartementsrechten. De bloot-eigendom wordt gesplitst in even zoveel appartementsrechten als er aanwezig zijn bij de splitsing van de erfpacht. Splitsing van de bloot-eigendom vindt plaats onder dezelfde complexaanduiding als de splitsing erfpacht, er is geen nieuwe tekening nodig. De splitsingafkooperfpacht kent een 'eigen' Vereniging van eigenaren
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK