Begrip   Procedure

Definitie
Indien bij GBA twijfel bestaat omtrent de juistheid van de geregistreerde gegevens worden deze in onderzoek geplaatst ("Procedure").
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK