Begrip   OpenbareRuimte

Definitie
Een OPENBARE RUIMTE is een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen benaming van een binnen 1 woonplaats gelegen buitenruimte.
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK