Begrip   OnroerendeZaakFiliatie

Definitie
Een Onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een oude en een nieuwe Onroerende zaak. Het betreft hier de relatie tussen 2 percelen, 2 Appartementsrechten of 2 leidingnetwerken.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK