Begrip   Ondersplitsing

Definitie
Een OnderSplitsingis een Appartementsrechtsplitsing en vormt het geheel van rechten op 1 appartementsrecht, dat is ondergesplitst. De OnderSplitsing kent een eigen Vereniging van eigenaren. Deze vereniging opereert binnen de bevoegheid van de hoofd vereniging en vertegenwoordigd het aandeel van het ondergesplitste appartementsrecht in het hoofdcomplex
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK