Begrip   NatuurlijkPersoonNaam

Definitie
De gegevens mbt. de naam van een natuurlijk persoon.
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK