Begrip   Naam

Definitie
De geslachtsnaam, voorletters en voornamen die men wil gebruiken bij aanschrijving.
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK