Begrip   Mandeligheid

Definitie
Mandeligheid vormt de relatie tussen een Kadastraal Object, welke een mandeligheid omvat, en het recht (op een ander object), welke tot gemeenschappelijk nut is bestemd. Mandeligheid ontstaat wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariƫle akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers. (BW boek 5 art. 60) Een kadastraal object kan een aandeel in een mandelige zaak omvatten. De mandelige zaak betreft dan de eigendom of een beperkt recht op een ander kadastraal object. De mandelige zaak is tot algemeen nut verklaard.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK