Begrip   Leidingnetwerk

Definitie
Een leidingnetwerk is een onroerende zaak. Een leidingnetwerk is een net, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie, dat in, op of boven de grond is of wordt aangelegd (art. 1 sub c Kadasterbesluit). Leidingnetwerken worden geometrisch weergegeven door een "niet opdelend" vlak, een polylijn of m.b.v. netwerktopologie. Vlakken zijn niet opdelend van karakter, d.w.z. dat géén geometrische relaties (b.v. aansluitendheid) tussen verschillende exemplaren bestaan.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK