Begrip   Kadasterstuk

Definitie
Een Kadaster-stuk is een Stuk dat gevolgen kan hebben voor kadastrale en topografische registratie, maar dat niet ter inschrijving in de Openbare registers is aangeboden. De waarden zijn opgenomen in een catalogus.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK