Begrip   KADPartner

Definitie
Gegevens van de partner binnen huwelijk/geregistreerd partnerschap
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK