Begrip   KADNietNatuurlijkPersoon

Definitie
Een niet natuurlijk persoon die geen bij het nieuwe handelsregister (NHR) geregistreerde rechtspersoon is, maar een in het buitenland geregistreerde rechtspersoon. Voor niet natuurlijke personen waarvan het FI nummer (identificatienummer NHR) niet bekend is in de Kadaster registratie, wordt ook KADNietNatuurlijkPersoon gebruikt.
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK