Begrip   Bron

Definitie
Nieuwe nummeraanduidingen, woonplaatsen of openbare ruimten worden in de Basis Registratie Adressen opgenomen op basis van daartoe aangewezen brondocumenten waarin het ontstaan van de nummeraanduiding als zodanig is vastgelegd.
Authentiek
nee
Eigenaar
BRK
Onderliggende gegevenselementen