Begrip   Bijlage

Definitie
Een bijlage is een bij de akte behorend onderdeel als toevoeging op het stuk. De bijlage kan bij de akte gevoegd zijn, ofwel apart zijn aangeboden. Alle bijlagen (ook die behorend bij TIA-stukken van voor 1999) worden alsnog gescand.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK
Onderliggende gegevenselementen