Begrip   Beslag

Definitie
Een beslag is een middel tot uitwinning van een recht op een onroerende zaak, danwel tot levering van die onroerende zaak. Een beslag is een voorlopige maatregel waarbij bijv. de overheid al dan niet op vordering van een belanghebbende bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar of anderen onttrekt ofwel deze onder zich neemt.
Authentiek
ja
Wetgeving
Eigenaar
BRK