Begrip   Aantekening

Definitie
Een aantekening betreft een verwijzing naar een stuk. Een aantekening geeft aan welk feit er bestaat, genoemd in een stuk, dat gevolgen kan hebben voor de uitoefening van rechten op de onroerende zaak. Bepaalde aantekeningen kunnen kartografisch worden opgenomen om vervuiling bij perceelsvernummering van kadastrale percelen te voorkomen.
Authentiek
nee
Wetgeving
Eigenaar
BRK