Wegdeel

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land.

Toelichting: Niet van toepassing

Populatie: Niet van toepassing

Kwaliteit: actualiteit: 6 mndn, relatieve precisie: 30 cm, voor overig zie hoofdstuk 4 Gegevenscatalogus BGT

Herkomst: BGT

Eigenaar: Bronhouder

Authentiek: ja

Relaties: • BGTkruinlijnWegdeel [0..1] • BGTgeometrie2dWegdeel [1..1] • lod0SurfaceWegdeel [0..1]

Toegankelijkheid: openbaar

Gebruiksvoorwaarden: beschikbaar vanaf 1-1-2016