Ongeclassificeerd object

Object waarvoor geen bronhouder aangewezen is en/of dat niet nader is geclassificeerd.

Toelichting: Bedoeld voor objecten waarvoor geen BGT bronhouder is, zoals slivers tussen sloot en akker, natuurterreinen, sloten niet op de legger, terrein waar niemand toegang toe heeft, etc. Het object doet mee in de topologische structuur en komt alleen voor op maaiveldniveau.

Populatie: Niet van toepassing

Kwaliteit: Niet van toepassing

Herkomst: BGT

Eigenaar: Bronhouder

Authentiek: ja

Relaties: • BGTgeometrie2d [1..1]

Toegankelijkheid: openbaar

Gebruiksvoorwaarden: beschikbaar vanaf 1-1-2016