Begrip   Woonland

Definitie
Het land waarvan de persoon bij emigratie heeft aangegeven te gaan verblijven
Toelichting
Het land is niet geregistreerd bij het adres van personen die in Nederland verblijven
Authentiek
ja
Eigenaar
De minister van BZK
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon of opgave door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan)
Populatie
Personen die in Nederland gewoond hebben en geƫmigreerd zijn dan wel die als niet-ingezetene zijn ingeschreven
Kwaliteit
Administratief 99% correct
Onderliggende gegevenselementen