Woonland

Het land waarvan de persoon bij emigratie heeft aangegeven te gaan verblijven

Toelichting: Het land is niet geregistreerd bij het adres van personen die in Nederland verblijven

Populatie: Personen die in Nederland gewoond hebben en geƫmigreerd zijn dan wel die als niet-ingezetene zijn ingeschreven

Kwaliteit: Administratief 99% correct

Herkomst: Aangifte door of namens de persoon of opgave door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan)

Eigenaar: De minister van BZK

Authentiek: ja

Relaties: Natuurlijk persoon

Toegankelijkheid: Niet van toepassing

Gebruiksvoorwaarden: Niet van toepassing