Woonland

De term woonland is van toepassing bij een persoon die in een ander land woont (het woonland) dan dat het werkt/studeert/etc. en regelmatig naar het woonland terugkeert. Voorkomens zijn buitenlandse studenten, pensionado’s, grensarbeiders, etc.

Registraties (1)

In de volgende registraties komt 'Woonland' voor: