Begrip   (Eigen) vermogen

Registratie
Definitie
(Eigen) vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden (ofwel de totale activa en het vreemd vermogen).
Toelichting
Het (eigen) vermogen zou je als afnemer kunnen afleiden uit de gedeponeerde jaarrekeningen van een rechtspersoon. Let wel, dit dient de afnemer dan zelf uit de cijfers van de jaarrekening op te maken.
Authentiek
nee
Eigenaar
KvK
Herkomst
Volgens deponeringsplichtige.
Populatie
Rechtspersonen met een deponeringsplicht voor jaarrekeningen (waaruit de afnemer het vermogen zou kunnen afleiden).