Vermogen

Het vermogen van een persoon of een bedrijf is de waarde van alle bezittingen, verminderd met de waarde van alle schulden.

Registraties (2)

In de volgende registraties komt 'Vermogen' voor:

  • Handelsregister (1)
  • Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (1)
  • Vergelijken