Gerelateerde kadastrale onroerende zaken

De unieke aanduiding van de kadastrale onroerende zaken opgenomen in de Basis Registratie Kadaster die geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van het WOZ-object

Toelichting: Aan een WOZ-object kunnen één of meer kadastrale percelen en/of één of meer kadastrale appartementen zijn gerelateerd. Met behulp van dit gegeven wordt aangegeven welke kadastrale onroerende zaken dit betreft. Door middel van deze aanduiding kunnen de feitelijke gegevens over de kadastrale onroerende zaken worden opgehaald uit de Basis Registratie Kadaster. Met het oog op consistentiecontrole wordt vooralsnog ook de volledige kadastrale aanduiding in de Basisregistratie WOZ opgenomen en meegeleverd aan afnemers (authentiek gegeven uit andere bron).

Populatie: Alle kadastrale percelen uit de Basisregistratie Kadaster. Kadastrale percelen welke bij ongebouwde objecten waarvoor geen waarde wordt vastgesteld behoren, hoeven niet opgenomen te worden.

Kwaliteit: goed, gecontroleerd door jaarlijkse aanslag van Waterschappen

Herkomst: Catalogus Basisregistratie WOZ, versie 1,0.

Eigenaar: gemeente

Authentiek: nee

Relaties: WOZ-object

Toegankelijkheid: Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden: In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken.