Begrippen bij 'Partner'

Introductie voor een vergelijking

De Stelselcatalogus biedt de mogelijkheid te zoeken in welke registraties een begrip voorkomt en welke betekenis dit begrip heeft in de verschillende registraties. De resultaten hieronder beschrijven de wijze waarop het gevraagde begrip is geïmplementeerd in de desbetreffende registraties. Eventuele resultaten uit de basisregistraties worden hierbij eerst getoond en vervolgens de resultaten uit andere registraties.
Wilt u de detailgegevens weten, vink dan één of meer voorkomens van het begrip aan en druk onder op vergelijken. Wilt u alleen de authentieke gegevens zien, vink dan het vakje authentieke gegevens aan.

BRP

BRV

WOZ