Begrip   Partner

Definitie
Geregistreerd partner of echtgenoot (m/v) van degene aan wie een kenteken is opgegeven wordt, tenzij anders blijkt, volgens de Wegenverkeerswet en voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet beschouwd als eigenaar of houder van dat motorrijtuig of die aanhangwagen.
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
nee
Eigenaar
BZK / GBA
Relaties
Conform GBA
Herkomst
GBA
Populatie
Alle natuurlijk personen die als partner van de eigenaar of houder van een voertuig staan geregistreerd
Kwaliteit
Conform GBA