Voornamen partner

BRP: Voornamen partner (Partner)

Definitie

De verzameling namen van de partner die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat

Herkomst

Brondocumenten

Populatie

Partners van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon