Begrip   Partner

Definitie
De (ex-)echtgenoten/geregistreerd partners van de persoon
Toelichting
Van een partner zijn de eigen persoonsgegevens opgenomen en de gegevens over het sluiten dan wel ontbinden van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.
Authentiek
ja
Eigenaar
Gemeente van inschrijving
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon dan wel brondocumenten
Populatie
Echtgenoten dan wel geregistreerd partners van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben, ook als de gegevens (deels) onbekend zijn
Kwaliteit
Administratief 99% correct