Partner

De (ex-)echtgenoten/geregistreerd partners van de persoon

Toelichting: Van een partner zijn de eigen persoonsgegevens opgenomen en de gegevens over het sluiten dan wel ontbinden van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Populatie: Echtgenoten dan wel geregistreerd partners van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben, ook als de gegevens (deels) onbekend zijn

Kwaliteit: Administratief 99% correct

Herkomst: Aangifte door of namens de persoon dan wel brondocumenten

Eigenaar: Gemeente van inschrijving

Authentiek: ja

Relaties: Natuurlijk persoon

Toegankelijkheid: Niet van toepassing

Gebruiksvoorwaarden: Niet van toepassing