Burgerservicenummer ouder

BRP: Burgerservicenummer ouder (Ouder)

Definitie

Het burgerservicenummer van de ouder, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Herkomst

Gemeente van inschrijving

Populatie

Ouders van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP

Overig

  • Toelichting: Met behulp van dit nummer kunnen verdere gegevens van de ouder, die per definitie ook een natuurlijk persoon is, achterhaald worden
  • Kwaliteit: Administratief 99% correct
  • Eigenaar: Gemeente van inschrijving
  • Relaties: Natuurlijk persoon