Ouder

De ouders van de persoon

Toelichting: Van een ouder zijn de eigen persoonsgegevens opgenomen en de gegevens over het moment dat de ouder ouder van de persoon is geworden.

Populatie: Ouders van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben, ook als de gegevens (deels) onbekend zijn

Kwaliteit: Administratief 99% correct

Herkomst: Aangifte door of namens de persoon dan wel brondocumenten

Eigenaar: Gemeente van inschrijving

Authentiek: ja

Relaties: Natuurlijk persoon

Toegankelijkheid: Niet van toepassing

Gebruiksvoorwaarden: Niet van toepassing