Begrip   Ouder

Definitie
De ouders van de persoon
Toelichting
Van een ouder zijn de eigen persoonsgegevens opgenomen en de gegevens over het moment dat de ouder ouder van de persoon is geworden.
Authentiek
ja
Eigenaar
Gemeente van inschrijving
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon dan wel brondocumenten
Populatie
Ouders van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben, ook als de gegevens (deels) onbekend zijn
Kwaliteit
Administratief 99% correct