naamgegevens natuurlijk persoon

De gegevens die gebruikt worden om een correcte tenaamstelling te doen voor een natuurlijk persoon, gebaseerd op de attributen van de GBA.

Toelichting: In de GBA wordt de tenaamstelling voor een persoon in sommige gevallen afgeleid van de naam van een eventuele partner. Om tot een correcte tenaamstelling te komen zijn dan ook deze naamgegevens van een partner van belang. Ook de uiteindelijk resulterende tenaamstelling wordt binnen deze groep afzonderlijk vastgelegd.

Populatie: De Basisregistratie WOZ bevat voor de geregistreerde onroerende zaken (WOZobjecten) de belanghebbenden. De gegevens over belanghebbenden blijven in de Basisregistratie WOZ aanwezig (maar worden niet geactualiseerd), ook indien het belang wordt beƫindigd. De Basisregistratie WOZ bevat in principe geen gegevens over belanghebbenden die voor 1 januari 2009 hun belang hebben verloren. Geregistreerde belanghebbende kunnen ingeschreven natuurlijk persoon ingezetenen van Nederland zijn, ingeschreven personen niet ingezetene van Nederland of niet ingeschreven personen.

Kwaliteit: goed, overgenomen uit GBA, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen

Herkomst: Catalogus Basisregistratie WOZ. Dit zijn de uit het GBA overgenomen naamgegevens van natuurlijke personen, tenzij de natuurlijke persoon niet in de GBA is ingeschreven.

Eigenaar: gemeente

Authentiek: nee

Relaties: Natuurlijk persoon (belanghebbend bij WOZ-object)

Toegankelijkheid: Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden: In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken.